Poznání je hluboké jako moře nebo vesmír kolem nás. Stačí se ponořit
a jeho bohatství přijde samo.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x756 px nebo vyšší
a pro webové prohlížeče
Mozilla Firefox 4+,
Internet Explorer 8+.

Počítadlo návštěv
od 3. března 2009
Počítadlo návštěv

Demonstrační experimenty

Zde nabízíme videozáznamy více i méně tradičních experimentů z klasické mechaniky a molekulové fyziky spolu se stručným výkladem a pokyny pro vlastní samostatnou práci studentů.

V případě, že se Vám video nebude zobrazovat, je třeba si nainstalovat Adobe Flash Player a restartovat Váš prohlížeč.


Vysunutí papíru zpod kádinky s vodou

(Téma: Newtonovy zákony)

Videoukázka 1 - reálná rychlost
Videoukázka 2 - 7x zpomaleno
Videoukázka 3 - 14x zpomaleno

Úkoly k samostatnému řešení
Řešení


Trhání provázku

(Téma: Newtonovy zákony)

Videozáznam z přednášky Prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Videoukázka - komentovaný demonstrační experiment

Zájemce o podrobný matematický rozbor experimentu odkazujeme na Hlavní text (text je průběžně doplňován) nebo na diplomovou práci Jiřího Bartoše.


Závody válců

(Téma: Mechanika tuhého tělesa - aplikace impulzových vět)

Videozáznam z přednášky Prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Videoukázka - komentovaný demonstrační experiment

Úkoly k samostatnému řešení
Řešení


Odvalování cívky

(Téma: Mechanika tuhého tělesa - aplikace impulzových vět)

Videoukázka

Úkoly k samostatnému řešení
Řešení


Rámeček se závažím a pružinkami

(Téma: První impulzová věta)

Videozáznam z přednášky Prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Videoukázka - komentovaný demonstrační experiment


Experimenty s bicyklovým kolem

(Téma: Mechanika tuhého tělesa - aplikace impulzových vět)

Videozáznam z přednášky Prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Videoukázka 1 - komentovaný demonstrační experiment s nastolenými otázkami
Videoukázka 2 - komentovaný demonstrační experiment s odpověďmi na otázky z Videoukázky 1
Videoukázka 3 - komentovaný demonstrační experiment navazující na Videoukázky 1 a 2


Pascalův zákon

(Téma: Mechanika tekutin)

Videozáznam z přednášky Prof. RNDr. Jany Musilové, CSc.

Videoukázka - komentovaný demonstrační experiment


Mechanika plynů

(Téma: Boltzmannovo rozdělení)

Videoukázka 1 - model rozdělení částic s výškou při vzrůstající teplotě plynu
Videoukázka 2 - model rozdělení částic s výškou při teplotě $T_1$
Videoukázka 3 - model rozdělení částic s výškou při teplotě $T_2$ < $T_1$