Poznání je hluboké jako moře nebo vesmír kolem nás. Stačí se ponořit
a jeho bohatství přijde samo.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x756 px nebo vyšší
a pro webové prohlížeče
Mozilla Firefox 4+,
Internet Explorer 8+.

Počítadlo návštěv
od 3. března 2009
Počítadlo návštěv

Interaktivní testy

Často opomíjeným typem úloh jsou uzavřené testové úlohy. V nich je řešiteli nabídnuto několik alternativ odpovědí, přičemž správných může být i více. Při vhodné formulaci úlohy je tak možné velmi rychle a účinně ověřit mírů pochopení daného učiva. Způsoby hodnocení takových úloh se různí (viz www-stránky v sekci Odkazy). Zde se přikláníme ke způsobu hodnocení “všechno, nebo nic”, kdy je úloha považována za správně vyřešenou (plný bodový zisk), označí-li řešitel právě správné odpovědi; v opačném případě je úloha považována za nesprávně vyřešenou (žádný bodový zisk). Všechny uvedené testové úlohy jsou autorské. Pro lepší orientaci jsou rozčleněny do jednotlivých tematických celků, přičemž úlohy v souboru daného tematického celku mohou vyžadovat i znalosti celků předchozích. (Srovnávací studijní literaturou pokrývající jednotlivé tematické celky je učebnice Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Prometheus, Praha 2000 (překlad z angličtiny).)

Návod k práci s testovými úlohami:

Zvolte tematický celek a v nabídnuté úloze označte alternativy odpovědí podle instrukce v zadání. Během řešení úlohy běží čas, který je pro ni přidělen, je zde tedy možnost průběžné kontroly časové rezervy (v řešení úlohy lze však pokračovat i po uplynutí časového limitu). Provedením požadavku Vyhodnotit úlohu zjistíte, zda jste úlohu vyřešili správně a proč, případně v čem jste chybovali a proč, a které z textů na těchto stránkách doporučujeme prostudovat, pokud si řešením nejste zcela jisti.

Důležité upozornění:

  • Věnujte pozornost formulaci zadání – často bývá požadavkem vybrat ta tvrzení, která jsou obecně (tj. bez doplňujících předpokladů) správná/nesprávná.
  • Odpověď, která obsahuje správné tvrzení, ale nesprávnou argumentaci, je nesprávná.
  • … a na závěr – nenechte se odradit. Několik prvních testových úloh se vám může zdát poněkud obtížných, ale vytrvejte - vše je jen věcí cviku a úspěch se jistě dostaví!

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti