Poznání je hluboké jako moře nebo vesmír kolem nás. Stačí se ponořit
a jeho bohatství přijde samo.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x756 px nebo vyšší
a pro webové prohlížeče
Mozilla Firefox 4+,
Internet Explorer 8+.

Počítadlo návštěv
od 3. března 2009
Počítadlo návštěv

O projektu

Projekty FRVŠ 1592/2009 a 1123/2011 Kurz klasické mechaniky v úlohách a testech pro e-learning vychází ze zkušeností řešitelského kolektivu při výuce předmětů Mechanika a molekulová fyzika F1030 a F1040 a Nástrahy středoškolské fyziky F7340 (magisterský studijní obor Učitelství fyziky pro střední školy) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prostřednictvím materiálů umístěných na těchto www-stránkách si klade za cíl zejména:

  • Upozornit studenty i učitele na problematická místa výuky klasické mechaniky a molekulové fyziky, daná mimo jiné ne zcela uspokojivým učebnicovým zpracováním tematiky či nevhodnou formou výkladu prezentujícího jednotlivé partie klasické mechaniky jako relativně nezávislé tematické celky.
  • Vést studenty k hlubšímu pochopení základních principů klasické mechaniky – Newtonových zákonů - a následně k jejich správné aplikaci při řešení obecných i konkrétních problémů jednotlivých tematických celků klasické mechaniky.
  • Podpořit aktivní a samostatný přístup studentů prezenční, kombinované i distanční formy ke studiu (samostudium textů, řešení příkladů, ověřování míry pochopení problematiky prostřednictvím interaktivních testů, schopnost podat přiměřeně zjednodušený fyzikální výklad demonstračních experimentů).
  • Poskytnout učitelům náměty pro diskuzi se studenty, náměty pro demonstrační experimenty a soubor otevřených i uzavřených úloh (s jednou i více správnými odpověďmi), které lze zařadit jak ve výuce, tak použit pro sestavení dílčích i celkových písemek.

Řešitelka projektu:
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.
ÚTFA PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: czudkova(zavináč)physics.muni.cz

Spoluřešitelka projektu:
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
ÚTFA PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: janam(zavináč)physics.muni.cz

Videoukázky experientů:
Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.
ÚTFA PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: bartos(zavináč)physics.muni.cz

Korektury:
Mgr. Jitka Strouhalová
ÚTFA PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: jitka(zavináč)physics.muni.cz

Pavel Friš
Student PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: 207046(zavináč)physics.muni.cz

Mgr. Pavel Stoupal
Student PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: 395838(zavináč)physics.muni.cz

Webové stránky:
Petr Horálek
Student PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: horalek(zavináč)astro.cz

Jaroslav Vážný
Student PřF Masarykovy univerzity v Brně
E-mail: 211665(zavináč)physics.muni.cz

Poděkování:
Za náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům děkujeme studentům prvních ročníků fyzikálních oborů.