Poznání je hluboké jako moře nebo vesmír kolem nás. Stačí se ponořit
a jeho bohatství přijde samo.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x756 px nebo vyšší
a pro webové prohlížeče
Mozilla Firefox 4+,
Internet Explorer 8+.

Počítadlo návštěv
od 3. března 2009
Počítadlo návštěv

Zásobník úloh

Nezbytným krokem k aktivnímu pochopení a upevnění fyzikálních poznatků je řešení úloh. Zde předložený Zásobník úloh sestává z více než tří desítek otevřených úloh (tj. úloh, v nichž řešitel sám tvoří odpověď) z klasické mechaniky a molekulové fyziky. Doplňuje tak množiny úloh k samostatnému řešení uváděné vždy v závěru každé z Nástrah fyziky, které nemohly být s ohledem na rozsah textů příliš mohutné, vyhýbá se však “klonování” úloh, kdy jeden typ úlohy zařazené v několika nepatrných obměnách ověřuje tytéž poznatky. Ve snaze vést studenty k samostatné práci, posilovat důvěru ve vlastní schopnosti a rozvíjet potřebu konzultovat s kolegy i pedagogy zde nejsou uvedeny výsledky úloh.

Poznámka: U úloh, které byly převzaty či inspirovány literaturou je uveden odkaz na příslušný pramen. Seznam literatury je stejný jako pro Nástrahy fyziky.

  • Zásobník úloh
    Počítání, přemýšlení, zkoušení a testování aneb Cvik dělá mistra

--> Literatura <--