Poznání je hluboké jako moře nebo vesmír kolem nás. Stačí se ponořit
a jeho bohatství přijde samo.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x756 px nebo vyšší
a pro webové prohlížeče
Mozilla Firefox 4+,
Internet Explorer 8+.

Počítadlo návštěv
od 3. března 2009
Počítadlo návštěv

Úvod

Vítejte na stránkách Kurzu klasické mechaniky v úlohách a testech pro e-learning, které vznikly v rámci projektu FRVŠ 1592/2009 a 1123/2011.

Komu jsou stránky určeny?

Především studentům a učitelům úvodního univerzitního kurzu klasické mechaniky a molekulové fyziky (bakalářské studijní programy) a studentům a učitelům didaktických kurzů fyziky (magisterské studijní programy). Jako zdroj inspirace, námětů k přemýšlení či úloh k řešení mohou posloužit také středoškolským učitelům fyziky a jejich studentům se zájmem o fyziku.

Co na stránkách naleznete?

  • Informace O projektu spolu s kontakty na řešitelku, spoluřešitelku a spolupracovníky.
  • Nástrahy fyziky (deset krátkých relativně nezávislých učebních textů zaměřených na problematická místa klasické mechaniky
    a molekulové fyziky uvozených vstupním přehledem tematiky).
  • Zásobník úloh (soubor více než tří desítek úloh k samostatnému řešení pokrývající tradiční i problematická místa jednotlivých tematických celků klasické mechaniky a molekulové fyziky).
  • Interaktivní testy (soubor sta testových úloh ze všech tematických celků klasické mechaniky a molekulové fyziky s jednou i více správnými odpověďmi spolu s možností okamžitého vyhodnocení každé testové úlohy a detailní zpětnou vazbou).
  • Demonstrační experimenty (videozáznamy více i méně tradičních demonstračních experimentů spolu s výkladem či jednoduchými kontrolními úkoly).
  • Odkazy na vybrané internetové stránky související
    s problematikou projektu.